Буџет

Документа

Напомена: Чланом 41 Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.лист ЦГ – општински прописи” број 3/19) прописано је да  “Предлог завршног рачуна буџета општине за претходну годину утврђује предсједник општине и доставља га скупштини општине до краја маја текуће године.”