Достављање јавним обавјештавањем

Достављање јавним обавјештавањем

Сагласно члану 87. Закона о управном поступку, Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине, јавним обавјештавањем врши достављање управних аката за следећег пореског обавезника:

Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 дана од дана објављивања писмена. Датум објављивања истих је 18.04.2019. године а датум истека рока 28.04.2019. године.