ДОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОБАВЈЕШТЕЊЕМ

 

 

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе – Управа локалних јавних прихода Општине Плужине, поступајући по службеној дужности у поступку утврђивања пореза на непокретности – грађевинско земљиште за 2018.годину, на основу члана 87 Закона о управном поступку (,,Сл. лист ЦГ” бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), врши

 

ДОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОБАВЈЕШТЕЊЕМ