Избори 2020

СО Плужине

АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
ИЗВОДИ
ПОМОЋИ

22.06.2020. – 26.06.2020. године -није било помоћи у наведеном временском периоду
29.06.2020. – 05.07.2020. године – није било исплата једнократних новчаних помоћи у навденом извјештајном периоду
06.07.2020. – 12.07.2020. године- није било исплата једнократних новчаних помоћи у наведеном извјештајном периоду
13.07.2020. – 19.07.2020. године – није било исплата једнократних новчаних помоћи у наведеном извјештајном периоду
20.07.2020. – 26.07.2020. године – није било исплата једнократних новчаних помоћи у наведеном извјештајном периоду
27.07.2020. – 02.08.2020. године – није било исплата једнократних новчаних помоћи у наведеном периоду
03.08.2020. – 09.08.2020. године – није било исплата једнократних новчаних помоћи у наведеном периоду
10.08.2020. – 16.08.2020. године – није било исплата једнократних новчаних помоћи у наведеном периоду
17.08.2020. – 23.08.2020. године – није било исплата једнократних новчаних помоћи у наведеном периоду
24.08.2020. – 30.08.2020. године -није било исплата једнократних социјалних помоћи у наведеном периоду
31.08.2020.-06.09.2020. године -није било исплата једнократних социјалних помоћи у наведеном периоду
07.09.2020 – 13.09.2020. године – није било исплата једнократних социјалних помоћи у наведеном периоду

22.06.2020. – 26.06.2020. године – није било путних налога у овом временском периоду

29.06.2020. - 05.07.2020. године
06.07.2020. - 12.07.2020. године
13.07.2020. - 19.07.2020. године
20.06.2020. - 26.07.2020. године
27.07.2020. - 02.08.2020. године
03.08.2020. - 09.08.2020. године
10.08.2020. -16.08.2020. године
17.08.2020 - 23.08.2020. године
24.08.2020. - 30.08.2020. године

Парк природе "Пива"

ИЗВОДИ
ПУТНИ НАЛОЗИ

Центар за културу

22.06.2020. – 28.06.2020. године –  у наведеном периоду није било путних налога

29.06.2020. – 05.07.2020. године – у наведеном периоду није било путних налога

Комунално Плужине

Општинска изборна Комисија