Парламентарни избори 2016

СО Плужине

12.07.2016 - 17.07.2016. године
18.07.2016 - 22.07.2016
25.07.2016 - 31.07.2016. године
01.08.2016 - 07.08.2016. године
08.08.2016 - 14.08.2016. године
15.08.2016 - 21.08.2016. године
22.08.2016 - 28.08.2016. године
29.08.2016 - 04.09.2016. године
05.09.2016 - 11.09.2016. године
12.09.2016 - 18.09.2016. године
19.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 02.10.2016. године
03.10.2016 - 09.10.2016. године
10.10.2016 - 16.10.2016. године
17.10.2016 - 23.10.2016. године
24.10.2016 - 30.10.2016. године
31.10.2016 - 06.11.2016. године
07.11.2016 - 13.11.2016. године

12.07.2016 – 17.07.2016. године
У наведеном периоду није било било издатих путних налога за употребу службених возила

18.07.2016 - 25.07.2016. године
25.07.2016 - 31.07.2016. године
01.08.2016 - 07.08.2016. године
08.08.2016 - 15.08.2014. године
15.08.2016 - 22.08.2016. године
22.08.2016 - 28.08.2016. године
29.08.2016 - 04.09.2016. године
05.09.2016 - 11.09.2016. године
12.09.2016 - 18.09.2016. године
19.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 02.10.2016. године
03.10.2016 - 09.10.2016. године
10.10.2016 - 16.10.2016. године
17.10.2016 - 23.10.2016. године
12.07.2016 - 26.07.2016. године
27.07.2016 - 10.08.2016. године
10.08.2016 - 25.08.2016. године
26.08.2016 - 09.09.2016. године
10.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 09.10.2016. године

Нема

10.10.2016 - 24.10.2016. године

Нема

25.10.2016 - 09.11.2016. године
12.07.2016 - 26.07.2016 године
27.07.2016 - 10.08.2016. године

Нема

10.08. 2016 - 25.08.2016. године

Нема

25.08.2016 - 11.09.2016. године

Нема

10.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 09.10.2016. године

Нема

10.10.2016 - 24.10.2016. године

Нема

25.10.2016 - 09.11.2016. године
12.07.2016 - 26.07.2016. године
27.07.2016 - 10.08.2016. године
10.08.2016 - 25.08.2016. године
26.08.2016 - 09.09.2016. године
10.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 09.10.2016. године
10.10.2016 - 24.10.2016. године
25.10.2016 - 09.11.2016. године

Центар за културу Плужине

12.07.2016
12.07.2016. године
18.07.2016 - 22.07.2016. године
25.07.2016 - 29.07.2016. године
01.08.2016 - 07.08.2016 године
08.08.2016 - 14.08.2016. године
15.08.2016 - 22.08.2016. године
22.08.2016 - 28.08.2016. године
29.08.2016 - 04.09.2016. године
05.09.2016 - 11.09.2016. године
12.09.2016 - 18.09.2016. године
19.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 02.10.2016. године
03.10.2016 - 09.10.2016. године
10.10.2016 - 16.10.2016. године
17.10.2016 - 23.10.2016. године

Нема

ЈСКП Плужине

12.07.2016 - 24.07.2016. године
29.08.2016 - 04.09.2016. године
05.09.2016 - 11.09.2016. године
12.09.2016 - 18.09.2016. године
19.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 02.10.2016. године
03.10.2016 - 09.10.2016. године

Регионални парк "Пива"

12.07.2016 - 17.07.2016. године
22.07.2016 - 28.07.2016. године
01.08.2016 - 07.08.2016. године
08.08.2016 - 14.08.2016. године
15.08.2016 - 22.08.2016. године
22.08.2016 - 28.08.2016. године
29.08.2016 - 04.09.2016. године
05.09.2016 - 11.09.2016. године
12.09.2016 - 18.09.2016. године
19.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 02.10.2016. године
03.10.2016 - 09.10.2016. године
10.10.2016 - 16.10.2016. године
17.10.2016 - 23.10.2016. године
24.10.2016 - 30.10.2016. године
12.07.2016 - 24.07.2016. године

Нема

25.07.2016 - 31.07.2016. године
01.08.2016 - 07.08.2016. године
08.08.2016 - 14.08.2016. године
15.08.2016 - 22.08.2016. године
22.08.2016 - 28.08.2016. године
29.08.2016 - 04.09.2016. године
05.09.2016 - 11.09.2016. године
12.09.2016 - 18.09.2016. године
19.09.2016 - 25.09.2016. године
26.09.2016 - 02.10.2016. године
03.10.2016 - 09.10.2016. године
10.10.2016 - 16.10.2016. године
17.10.2016 - 23.10.2016. године
08.08.2016 - 14.08.2016. године