Израђена студија о ризицима у парку природе “Пива”, кањону ријеке Таре и националном парку “Сутјеска”

Израђена студија о ризицима у парку природе "Пива", кањону ријеке Таре и националном парку "Сутјеска"

ИЗРАЂЕНА СТУДИЈА О РИЗИЦИМА У ПАРКУ ПРИРОДЕ “ПИВА”, КАЊОНУ РИЈЕКЕ ТАРЕ И НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ “СУТЈЕСКА” И РАЗВИЈЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ СТАНДАРДНЕ ОПЕРАТИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
 
    У циљу мапирања потенцијалних ризика на туристичким локацијама у прекограничном подручју Општине Плужине и Општине Фоча израђена је Студија о ризицима у Парку природе “Пива” (Црна Гора), кањону ријеке Таре и Националном парку “Сутјеска” (Босна и Херцеговина) у оквиру пројекта “Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)”. 
 
  У студији су сагледани потенцијални ризици по безбједност људи, животиња, културних и материјалних добара и животне средине на главним туристичким локацијама у овим општинама, тј. подручјима Парка природе “Пива”, кањона ријеке Таре и Националног парка “Сутјеска”, што подразумијева детерминисање реалних појединачних ризика за сваку од ове три туристичке локације. 
 
  У оквиру ове активности су, у циљу унапређења безбједности на туристичким локацијама и успостављања прекограничне сарадње у области заштите и спашавања развијене и стандардне оперативне процедуре за дјеловање у ванредним ситуацијама и упутства за евиденцију о догађајима-катастрофама, извјештавању, размјени података, тражењу и прихватању помоћи. 
 
   Студија о ризицима и стандрадне оперативне процедуре ће бити дистрибуиране и коришћене од стране представника служби спашавања из обје општине. 
 
  Пројекат “Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” финансира Европска унија у оквиру Програма прекограничне сарадње БиХ-Црна Гора, а спроводе Општине Плужине и Фоча у сарадњи са Туристичком организацијом Општине Фоча и Парком природе “Пива”, са циљем доприноса повећању броја туриста у општинама Плужине и Фоча кроз развој и промовисање прекограничног подручја као јединствене дестинације за активан туризам.