Нацрт Детаљног урбанистичког плана “Центар”, Општина Плужине

Нацрт Детаљног урбанистичког плана “Центар”, Општина Плужине

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана “Центар”, Општина Плужине, одржаће се у организацији Министарства одрживог развоја и туризма у периоду од 27.05.2020.године до 07.07.2020.године.

Предлози, сугестије и коментари могу се достављати путем е-маил-а: javna.rasprava@mrt.gov.me или директно на архиву Министарства одрживог развоја и туризма, IV пролетерске 19 у Подгорици, закључно са 07.07.2020. године.
 
У току јавне расправе, дана 02.07.2020. године, од 10-12 часова, у просторијама сале Скупштине Општине Плужине, биће организована презентација Нацрта планског документа, од стране руководиоца израде плана.
 
Прилог:

http://www.mrt.gov.me/vijesti/224717/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Detaljnog-urbanistickog-plana-Centar-Opstina-Pluzine.html