Обавјештење за кориснике социјалне помоћи са територије општине Плужине

Обавјештење за кориснике социјалне помоћи са територије општине Плужине

Обавјештавају се корисници социјалне помоћи са територије општине Плужине, који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад, подручне службе Плужине, да сходно тачки IX Мјера за ублажавање негативних последица изазваних пандемијом Covid-19 које је усвојила СО Плужине, поднесу захтјев и доказ о примањима – чек, као и фотокопију банковне картице, уколико имају отворен текући рачун, како би им се извршила исплата једнократне новчане помоћи.