ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

1.  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са Агробуџетом за 2023. годину данас је објавило Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у прераду на газдинствима за 2023. годину:

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу набавити и уградити намјенску, нову опрему за чување, прераду и паковање производа као и адаптирати постојеће објекте за прераду, како би се испунили захтјеви хигијене прописани националним законодавством у циљу обезбјеђивања захтјева за безбједност хране.

По овом Јавном позиву подржавају се инвестиције у висини од 500,00€ до 10.000,00€, док је подршка министарства до 50% укупног износа одобрене инвестиције, односно додатних 10%, односно укупно 60% за пољопривредне произвођаче уписане у Регистар субјеката у органској производњи, закључно са 31. децембром 2022. године. Додатних 10% остварују жене носиоци пољопривредног газдинства.

Прихватљиве инвестиције су:  Адаптација објеката за прераду, Набавка и уградња намјенске, нове опреме за чување, прераду и паковање производа.

Рок за подношење Захтјева за одобравање пројеката је 23. мај 2023. године.

2. Јавни позив за додјелу средстава подстицаја за набавку пчеларске опреме за транспорт пчелињих друштава за 2023. годину:

Корисници подршке по овом Јавном позиву су пољопривредна газдинства која се баве пчеларством, која морају бити уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.

Право на средства подстицаја утврђена овим Јавним позивом остварује се за набавку: Пчеларских контејнера – капацитета минимум 36 пчелињих друштава; Специјализованих приколица за транспорт пчелињих друштава – капацитета минимум 15 пчелињих друштава; Специјализованих платформи за транспорт  пчелињих друштава – капацитета минимум 15 пчелињих друштава; Приколица за транспорт пчелињих друштава – капацитета минимум 12 пчелињих друштава.

Укупан износ расположивих средстава опредијељених Агробуџетом по овом Јавном позиву износи 30.000,00 ЕУР. Подршка се може остварити за набавку једног контејнера или једне приколице по газдинству. Подршка се може остварити за набавку више платформи уколико је капацитет платфоми у складу са бројем пчелињих друштава на газдинству.

Трајање Јавног позива је од 04.04.2023. године до 15.09.2023. године.

Јавнe позивe као и неопходну документацију можете преузети са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде https://www.gov.me/cyr/mpsv , као и у канцеларији за пољопривреду уопштини Плужине.