ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Министарство пољопривреде, шумарства  и водопривреде расписало је Јавни позив за додјелу средстава подршке инвестицијама у изградњу бунара и бистијерни за ову годину.

Корисник средстава подршке је пољопривредно газдинство које:

•   је уписано у Регистру пољопривредних газдинстава

•   у цјелости испуњава критеријуме прихватљивости и специфичне критеријуме прихватљивости ниже наведене.

Инвестиције које се могу подржати кроз овај Јавни позив су:

•   бушење/изградња нових експлоатационих бунара у циљу обезбјеђивања редовног и правовременог наводњавања усјева на отвореном простору, у пластеницима и стакленицима и за плантажно гајење воћака и винове лозе, као и за обезбјеђивање воде за узгој стоке;

•  набавка нове опреме за новоизграђене бунаре, пумпе, агрегати, цијевне линије од бунара до производне парцеле;

•   изградња нових бистијерни у циљу обезбјеђивања напајања водом;

•   адаптација постојећих бистијерни;

•   набавка резервоара (танкова) за воду;

•   набавка моторних пумпи за воду;

•   набавка нових тифона.

Подносилац Захтјева за одобравање инвестиције, у тренутку подношења Захтјева за одобравање инвестиције, мора имати уписано у Регистру пољопривредних газдинстава најмање:

•          3 условна грла или

•          1 ха житарица (шифра 01) или

•          1 ха кромпира (шифра 02) или

•          0,5 ха поврћа (шифра 03) или

•          0,3 ха вишегодишњих воћних врста и/или винове лозе (шифра 04) или

•          0,5 ха крмног биља (шифра 05) или

•          0,5 ха дувана (шифра 0601) или

•          0,5 ха љековитог биља (шифра 0602) или

•          0,3 ха јагода (шифра 0314) или

•          0,3 ха заштићеног простора или

•          1 ха ливада (шифра 1101) или

•          1 ха пашњака (шифра 1201) или

•          75 стабала маслина (шифра 0424)

•          3 ха под ратарским, повртарским и крмним усјевима у случају набавке тифона.

 

Трајање Јавног позива је од 30. марта 2023. године до утрошка средстава а не касније од 31. маја 2023. године. Јавни позив и потребна документација се могу преузети са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривредe https://www.gov.me/cyr/mpsv, као и са сајта општине Плужине.

Прилог: