ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Подршка сточарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде наставља подршку сточарској производњи кроз мјере које се односе на директну подршку по грлу (премије за краве и приплодне јунице, премије за краве у систему држања крава-теле, овце и козе и организовани тов јунади), одрживо коришћење планинских пашњака (издиг стоке на катуне), као и премије за стеоне јунице и крмаче у чистој раси.

По први пут од ове године је дата могућност пољопривредним произвођачима који на свом газдинству гаје једно или више грла крава и јуница или 10 или више оваца и коза да остваре право на основну премију.

Рок за достављање захтјева за остваривање права на премије по грлу за краве и приплодне јунице, премије по грлу за приплодне овце и козе, премије за стеоне јунице и крмаче у чистој раси, и одрживо коришћење планинских пашњака је од 01. марта до 30. априла. Документација за организовани тов јунади, бикова и волова, доставља се десет (10) дана од дана уласка у организовани тов. Обавезна је пријава това минимум шест (6) мјесеци прије клања.

Образац захтјева се може преузети на сајту општине Плужине, као и на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Захтјев за премију се подноси у општини Плужине – канцеларија за пољопривреду, број 6.

Прилог: