ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је више јавних позива:

1. Јавни позив за додјелу подршке органској производњи за 2023. годину, у оквиру мјере 2.2.2. Подршка органској производњи:

Предмет Јавног позива је подршка пољопривредним произвођачима који производе органске производе у складу са Законом о органској производњи. Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу остварити подршку по хектару (ха) производне површине, условном грлу стоке, јединки живине и броју пчелињих друштава, који су у оквиру органске производње регистровани у Регистру субјеката у органској производњи.

Рок за подношење захтјева за подршку је од 03.05.2023 године до 22.06.2023.године:

2. Јавни позив за додјелу подршке у виду директних плаћања за произвођаче воћа и поврћа, житарица, кромпира и маслиновог уља, сјеменског материјала и дувана, који посједују производне засаде у систему интензивне производње, производе и пласирају на тржиште наведене производе, у оквиру мјере 1.1.6.

Да би пољопривредни произвођач остварио подршку за ову подмјеру потребно је да:

Производно везана плаћања за воће, поврће, житарице и кромпир

1. Посједује интензивне засаде воћа и/или поврћа и/или житарица и/или кромпира, под истим начином коришћења,који задовољавају критеријум минималне површине. Минимално прихватљива површина за подршку је 0,3 хектара сваке врсте воћа појединачно; 0,3 ха сваке повртарске врсте појединачно; 0,3 ха сваке врсте житарице појединачно и 0,3ха за производњу кромпира (млади кромпир – поврће, касни кромпир – меркантилни, ратарска култура);

Уколико се сабирају површине од двије или више парцела, свака од њих мора бити најмање површине 0,05 хектара;

2.Остварује минималну производњу воћа, поврћа, кромпира или житарица за сваку прихватљиву врсту и исту пласира на тржиште, а што доказује рачуном, откупним блоком, уговором или другим начином плаћања из текуће или прошлогодишње прозводње. Минимална испоручена количина производа коју пољопривредник треба доказати приказана је у табели 1;

3.Посједује полису осигурања за засаде за које се тражи производно везано плаћање.

Производно везана плаћања за сјеменски материјал

Да би пољопривредни произвођач остварио подршку за ову подмјеру потребно је да:

1.Буду уписани у Регистар произвођача сјеменског материјала пољопривредног биља;
2.Посједују засад минималне површине од 0,5 хектара;
3.Производњу обављају у складу са прописаним захтјевима за сјеменску производњу (стручна и здравствена контрола и сертификација), што се потврђује извјештајем Сектора за фитосанитарне послове;
4.Остварују минималну производњу сјеменског материјала и исту пласирају на тржиште, а што се доказује рачуном, откупним блоком, уговором или другим начином плаћања;
5.Постојање полисе осигурања за засаде и културе за које се тражи производно везано плаћање.

Рок за подношење захтјева за подршку је од 03.05.2023. године до 22.06.2023. године.

3. Јавни позив за додјелу подршке за директна плаћања за младе пољопривреднике за 2023. годину:

Право на подршку имају млади пољопривредници који су носиоци пољопривредног газдинства, било да је основао ново пољопривредно газдинство као носилац или је као носилац преузео постојеће пољопривредно газдинство. Корисник не може бити старији од 40 година у години подношења захтјева у моменту објављивања Јавног позива позива.

Носилац пољопривредног газдинства који остварује услове за плаћања за младе пољопривреднике дужан је имати један од следећих доказа:

• минимално завршено средњошколско образовање пољопривредног, прехрамбеног или ветеринарског смјера или
• завршен или у току дипломски студиј из подручја биотехничких наука – поља пољопривреде или прехрамбене технологије или ветерине или
• завршен један од стручних пољопривредно-прехрамбених програма образовања одобрен од стране Министарства надлежног за образовање (програми за ратара, воћара, повртара, виноградара – винара, маслинара, пчелара-медара или узгајивача оваца) или
• завршен један од стручних програма оспособљавања које спроводи Биотехнички факултет Универзитета Црне Горе или Ођељења за савјетодавне послове у биљној производњи и сточарству или
• доказ да је на евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе или
• доказ да је у евиденцији пољопривредног осигурања или
• да је остварио подршку кроз мјеру руралног развоју намијењене покретању пословања младих пољопривредника у текућој или претходних пет година.

Висина подршке по овом јавном позиву износи до 70 € по ха прихватљиве површине, за све обрадиве површине прихватљиве кроз основна плаћања у биљној производњи.

Рок за подношење захтјева за подршку је од 03.05.2023. године до 22.06.2023. године.

4. Јавни позив за додјелу подршке по површини за директна плаћања у биљној производњи за 2023. годину:

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу остварити подршку у биљној производњи кроз директна плаћања по хектару (ха) за засаде под маслинама, виновом лозом, воћњацима и ораницама.
Подносилац захтјева мора бити регистровано пољопривредно газдинство које је ажурирало податке у СИЗЕП-у до 30. априла 2023. године.

Висина подршке по овом јавном позиву износи до 270 € по ха прихватљиве површине, за све обрадиве површине укључујући и новозасноване површине на претходно необрађеном земљишту. Произвођачи вишегодишњих крмних култура, осим у години заснивања усјева, имају право на директна плаћања у износу од 100€ по ха и у сљедеће три године за исту парцелу уз услов да на њима примјењују редовно агротехничке мјере и да годишње достављају захтјев. Додатна подршку у износу од 400 ЕУР/ха одобрава се за заснивање пољопривредних површина на претходно некориштеном пољопривредном земљишту, које је просторно идентификовано у СИЗЕП-у до 30. априла 2023. године.

Рок за подношење захтјева за подршку је од 03.05.2023. године до 22.06.2023. године.

Све јавне позиве као и неопходну документацију можете преузети на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (https://www.gov.me/cyr/mpsv) као и у канцеларији за пољопривреду у општини Плужине.