Обавјештење ИПАРД II Мјера 7-Подршка развоју руралног туризма

Обавјештење ИПАРД II Мјера 7-Подршка развоју руралног туризма

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Директорат за плаћање је објавило Први јавни позив за додјелу средстава подршке за Мјеру 7 „Диверзификација газдинстава и развој пословања“, подмјера 7.1 „Подршка инвестицијама за развој руралног туризма“ Програма развоја пољопивреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД-а II 2014-2020.
 
На ИПАРД јавни позив за инвестиције за развој руралног туризма, заинтересовани апликанти могу конкурисати са пројектима за инвестиције чија укупна вриједност  прихватљивих трошкова износи од 10.000 € до 150.000 €.  Подршка је бесповратна  и износи до 65% вриједности прихватљивих трошкова. 
 
Предмет инвестиције су :
 
1) Изградња и/или реконструкција и/или опремање угоститељских објеката за пружање услуга смјештаја, објеката за припремање хране, пића и напитака, уређење туристичке инфраструцтуре (тематски и забавни паркови, терени за голф, тениски терени, базени, забавно рекреативне стазе или путеви-трим стазе, видиковци, панорамски путеви, бициклистичке и планинарске стазе).
 
2) Изградња и/или реконструкција постројења, инсталација и/или набавка  опреме за коришћење  обновљивих извора енергије – фотонапонски системи.
 
3) Набавка опреме и уређаја за третман отпада и отпадних вода.
 
Корисници Ипард првог јавног позива за подршку за развој руралног туризма могу бити:
 
1. физичка лица – носици пољопривредног газдинства, уписана у регистар пољопривредних газдинстава најкасније до дана објављивања јавних позива, под условом да се инвестиција реализује искључиво у руралним подручјима изнад 600 м надморске висине.
 
2. Микро и мала правна лица основана или послују у руралним подручјима под условом да се инвесиција реализује искључиво у руралним подручјима изнад 600 м надморске висине.
 
Право на добијање средстава могу остварити корисници који докажу економску одрживост.
 
Рок за подношење захтјева је до 31. августа 2021. године.
 
Захтјев са прописаном документацијом се доставља  искључиво у затвореној коверти  препорученом поштом на адресу Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Директорат за плаћање, Ул. Московска 81000 Подгорица.


Обрасци потребни за аплицирање могу се преузети:
 
– са интернет странице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и интернет странице за ИПАРД програм – www.ipard.gov.me
– у канцеларијама Одјељења за савјетодавне послове-Никшић и 
– у Општини Плужине – канцеларија Савјетнице за пољопривреду. 

ЛИНК НА КОМЕ МОЖЕТЕ НАЋИ КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЈЕРУ 7, ЗА ПОДМЈЕРУ 7.1. https://ipard.gov.me//IPARD_program/Mjera_7/Prvi_javni_poziv_za_Mjeru_7/
[1]