Обавјештење пчеларима

Обавјештење пчеларима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је више јавних позива за пчеларе и то:

1. ЈАВНИ ПОЗИВ за одабир правног лица – веледрогерије која има дозволу за промет ветеринарских љекова за третирање пчелињих друштава од пчелињег крпеља (Varroa destructor) за 2023. годину. Захтјеви се предају искључиво на архиви Министарства, радним данима од 09 до 14 часова, закључно до 31.03.2023. године на адресу Министарства: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, захтјев по Јавном позиву за одабир правног лица које има дозволу за промет ветеринарских љекова за третирање пчелињих друштава од пчелињег крпеља (Varroa destructor) за 2023. годину

2. ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу средстава подршке за набавку кошница, дјелова кошнице и електричне ограде (чобанице), пчеларског прибора и опреме за 2023. годину. Попуњен образац захтјева заједно са неопходном документацијом послати искључиво препорученом поштом на адресу Министарства: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, захтјев по Јавном позиву за додјелу средстава подршке за кошница, пчеларског прибора и опреме, дјелова кошнице и електричне ограде (чобаница) за 2023. годину – Московска бр. 101, 81000 Подгорица. Трајање Јавног позива је од 23.03.2023. године до 16.09.2023. године.

3. ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу подршке за набавку воска за органску и конвенционалну производњу меда за 2023. годину. Попуњен образац захтјева заједно са неопходном документацијом послати искључиво препорученом поштом на адресу Министарства: Министарство пољопривреде, шумарства и пољопривреде, захтјев по Јавном позиву за додјелу подршке за набавку воска за органску и конвенционалну производњу меда за 2023. годину – Московска бр. 101, 81000 Подгорица. Трајање Јавног позива је од 23.03.2023. године до 07.04.2023. године.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ за одабир одгајивача пчелињих матица за 2023. годину. Попуњен образац захтјева заједно са неопходном документацијом послати искључиво препорученом поштом на адресу Министарства: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде по Јавном позиву за одабир одгајивача пчелињих матица за 2023. годину – Московска 101, 81000 Подгорица. Трајање Јавног позива је од 23.03.2023. године до 07.04.2023. године.

Документацију као и све детаље о јавним позивима можете преузети са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде или у канцеларији за пољопривреду у општини Плужине.
Информативне категорије