Обавјештење

Обавјештење

На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину ( ,,Сл. Лист РЦГ” бр 80/05, и ,,Сл. Лист ЦГ”, бр. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 и 75/18) Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине:
 
ОБАВЈЕШТАВА

Заинтересовану јавност
 
Да је носилац пројекта Електропривреда Црне Горе АД Никшић поднио захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората о процјени утицаја на животну средину за кружну саобраћајницу у Плужинама, фаза 2.
У вези са наведеним, позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у документацију у просторијама Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе, на трећем спрату административне зграде општине Плужине, у периоду од 08.08.2022. године, закључно са 12.08.2022. године, свим радним данима од 10:00 – 13:00h.

Рок за достављање примједби и мишљења у писаној форми је до 12.08.2022. године, на e-mail адресу Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине –finansije@pluzine.me
 
Прилог: