Обавјештење

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ ПРЕРАДИ МЛИЈЕКА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР

Обавјештавају се сточари који имају право на додатну подршку за прераду млијека на газдинству од општине Плужине да је рок за подношење захтјева за другу половину године до краја јула 2022. године.
 
Право на додатну подршку за прераду млијека имају сточари који посједују фарму од 6 и више музних крава, минимум 60 оваца, каои 60 коза и уписани су у регистар регистрованих објеката за прераду преко 50 литара млијека дневно код управе за безбједност хране.
 
Сточари који су поднијели захтјев за прву половину године ако нијесу имали промјену у бројном стању музних грла предају само захтјев за подршку за другу половину године. Уколико је дошло до промјене броја музних грла на фарми уз захтјев се подноси и листинг ушних маркица грла.
 
Уколико се захтјев подноси први пут неопходно је доставити документацију прописану Одлуком о додатној подршци преради млијека на газдинству.
 
Предаја захтјева се врши радним данима на писарници општине Плужине. Додатне информације се могу добити у канцеларији број 6.
 
Секретаријат за финансије,
економију и локалне јавне приходе