Обавјештење

Обавјештење

IV ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЈЕРУ 1 У ОКВИРУ IPARD II ПРОГРАМА “ИНВЕСТИЦИЈА

У ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА”

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавило Четврти јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 1 „Инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру IPARD II 2014-2020.
 
Подржавају се инвестиције у следећим секторима пољопривредне производње: мљекарство, говедарство, овчарство и козарство, свињарство, живинарство, воћарство, повртарство, ратарство, узгој гљива и печурака, узгој ароматичног и љековитог биља, виноградарство, маслинарство, пчеларство, рибарство и аквакултура.
 
Подржава се изградња и/или реконструкција објеката; набавка намјенске опреме и механизације; инвестиције у системе за наводњавање; набавка садног материјала за вишегодишње засаде; инвестиције у побољшање земљишта.

Прилог: