Обавјештење

Обавјештење

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Директорат за плаћање је објавило Трећи јавни позив за додјелу средстава подршке за Мјеру 1 „Инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава“, Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру IPARD-II 2014-2020.
 
У прилогу можете погледати потребне информације
 
Прилог: