Обавјештење

Обавјештење

а основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину ( ,,Сл. Лист РЦГ” бр 80/05, и ,,Сл. Лист ЦГ”, бр. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 и 75/18) Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне
приходе општине Плужине:
 
ОБАВЈЕШТАВА

Заинтересовану јавност
 
Да је носилац пројекта ,,Ноними-с”  из Плужина поднио захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората за пројекат изградње Етно села “Пивска вила“ на катастарској парцели 1010 и 1011 у селу Недајно, општина Плужине.

У вези са наведеним, позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у документацију у просторијама Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе, на трећем спрату административне зграде општине Плужине, у периоду од 16.09.2021. године, закључно са 22.09.2021. године, свим радним данима од 10:00 – 13:00 часова.

Рок за достављање примједби и мишљења у писаној форми је до 22.09.2021. године до 13 часова, на емаил адресу Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине – finansije@pluzine.me.
 
Прилог: