ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Рок за подношење захтјева за додјелу подршке за Први објављени јавни позив за Мјеру 7 „Диверзификација газдинстава и развој пословања“, подмјера 7.1 „Подршка инвестицијама за развој руралног туризма“ Програма развоја пољопивреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД-а ИИ 2014-2020, је продужен до 30. септембра 2021. године.