Одлука о висини буџетских средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката

Одлука о висини буџетских средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката