Јавне набавке

Јавне набавке

2. Насипање пута Унач-Барни До - шифра поступка 46966

3. Асфалтирање локалних путева - шифра поступка 46977

4. Радови на асфалтирању пута Сељковац-Боричко брдо у дужини 2км - шифра поступка 47851

5. Партерно уређење простора око градске плаже - шифра поступка 48993

6. Адаптација ентеријера пословних простора - шифра поступка 48850

7. Реконструкција дијела градске улице од хангара до укључења у кружну саобраћајницу - шифра поступка 50163

8. Адаптација ентеријера пословних простора (теретане) - шифра поступка 50446

9. Партерно уређење простора око градске плаже (поновљени поступак) - шифра поступка 551076

10. Уређење фасада стамбених зграда - шифра поступка 51141

1.Радови на припреми за асфалтирање и асфалтирање локалних путева у дужини од 6.3км и поправка ударних рупа.
2. Набавка горива - шифра поступка 19107 од 06.05.2022. године
3. Набавка услуга сервисирања, поправке и одржавања возила и машина
4. Припрема за асфалтирање и асфалтирање локалних путева укупне дужине 4.5км
1. Набавка горива
2. Набавка услуга сервисирања, поправке и одржавање возила
3. Набавка радова на асфалтирању локалних путева
4. Набавка радова на пресвлашењу асфалтног застора у Улици Баја Пивљанина од сквера до хангара и од моста на Буковици до моста на Врбници
5. Радови на изградњи наставка улице у насељу Росуље са уклапањем у фазу 1 кружне саобраћајнице
6. Асфалтирање путног правца Орах-Лисина
7. Радови на реконструкцији каптаже и санацији водовода Смријечно- Горанско
8. Асфалтирање путног правца Орах-Јасен
(усклађен са новим Законом о јавним набавкама)
1. Набавка путничког возила
2. Набавка моторних санки
3. Радови на изградњи водовода у дијелу трупа кружне саобраћајнице - фаза 1
4. Набавка услуга сервисирања, поправки и одржавања возила општине Плужине
5. Набавка горива за потребе општине Плужине у периоду од једне године
6. Радови на припреми за асфалтирање и асфалтирање локалних путева у општини Плужине
7. Извођење радова на адаптацији културног добра-кули Лазара Сочице
Јавне набавке из 2018. године
1.Радови на реконструкцији система јавне расвјете са одржавањем и управљањем у општини Плужине
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2019. ГОДИНА
1. Израда идејног рјешења спомен-обиљежја Бају Пивљанину
2. Набавка услуга сервисирања, поправки и одржавања возила Општине Плужине
3. Радови на санацији оштећеног застора и изради пропуста на локалним путевима у општини
4. Набавка горива за потребе општине Плужине у периоду од једне године
5. Набавка утоварне машине - утоваривача
6. Набавка радова на припреми за асфалтирање прилазних путева у насељу Плужине
7. Набавка радова на припреми за асфалтирање и асфалтирање дионице пута Шарићи - Барни До
8. Набавка услуга поправке специјалног ватрогасног возила - ХИТНА НАБАВКА, 05.07.2019. године
9. Радови на асфалтирању прилазних путева у насељу Плужине
10. Израда идејног решења спомен-обиљежја Бају Пивљанину (поновљени поступак)
Поступак јавне набавке из 2018-е године
1.Радови на реконструкцији система јавне расвјете са одржавањем и управљањем у општини Плужине
1. Услуге сервиса и поправки возила Општине Плужине у периоду од једне године
2. Набавка горива за потребе Општине Плужине у периоду од једне године
3. Радови на реконстукцији зграде бившег Војног одсјека
4. Радови на реконструкцији система јавне расвјете са одржавањем и управљањем у општини Плужине
5. Набавка радова на санацији асфалтног застора на локалним путевима
6. Услуга чишћења снијега на локалним путевима у току зимске сезоне 2018/2019. године
7. Услуга чишћења снијега на локалним путевима - поновљени поступак
1. Набавка канцеларијског материјала у периоду од једне године
2. Набавка дневних новина у периоду од једне године
3. Набавка средстава за дезинсекцију и услуге дезинсекције комараца
4. Набавка услуга регистрације и осигурања моторних возила
5. Набавка компјутерске опреме
6. Осигурање запослених на период од једне године
7. Радови на уређењу прилаза стамбеним зградама
8. Набавка горива за потребе општине Плужине на период од једне године
9. Радови на санацији и уређењу простора игралишта у насељу Плужине
10. Набавка услуге мобилне телефоније у периоду од једне године
11. Набавка услуга сервисирања и поправки моторних возила за општину Плужине у периоду од једне године
12. Радови на реконструкцији дијела главног водовода у улици Лазара Сочице
13. Радови на асфалтирању путног правца Бориковача-Брштановица у дужини од 3,7 км
14.Радови на санацији Спомен дома у селу Борковићи
15. Радови на изградњи саобраћајнице, наставак улице Марка Кулића у Плужинама
16. Радови на изградњи потпорног зида и уређење терена
17. Услуга чишћења снијега на локалним путевима у току зимске сезоне 2017/2018
Уговори склопљени путем поступка јавне набавке непосредним споразумом
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

Једноставне набавке

1. Набавка сувих одијела и појасева за интервенције на води
2. Израда пројектне документације водовода у селу Горанско - шифра поступка 41820
3. Израда пројектне документације водовода Борковићи - Дубљевићи - шифра поступка 41821
4. Адаптација градске капеле у Плужинама - шифра поступка 42997
5. Набавка намјештаја за опремање Спомен дома у Црквичком пољу - шифра поступка 44194
6. Набавка техничке опреме за Спомен дом у Црквичком пољу - шифра поступка 44227
7. Набавка декоративних материјала за опремање Спомен дома у Црквичком пољу - шифра поступка 44231
8. Концептуално рјешење будуће бизнис зоне у Плужинама - шифра поступка 45086
9. Набавка канцеларијског материјала и потрепштина - шифра поступка 45291
10. Израда главног пројекта спортске дворане у Плужинама - шифра поступка 45295
11. Радови на одржавању локалних путева - шифра поступка 46050

12. Опрема за теретану - шифра поступка 47526

13. Батеријски развални алат - шифра поступка 48376

14. Опрема за теретану (поновљени поступак) - шифра поступка 48446

15. Услуге сервисирања, поправке и одржавања возила и машина - шифра поступка 48313

16. Радови на шкарпирању косина и санацији клизишта на локалним путевима - шифра поступка 48835

17. Свечани ручак поводом Дана општине - шифра поступка 49623

18. Поправка ударних рупа на локалним путевима - шифра поступка 51603

1. Услуге дезинсекције комараца и дератизације
2. Набавка канцеларијског материјала и потрепштина
3. Услуге надзора за извођење радова на припреми за асфалтирање и асфалтирање локалних путева укупне дужине 6.3км и поправка ударних рупа
4. Адаптација Спомен дома у Црквичком Пољу - шифра поступка 19122 од 10.05.2022. године
5. Адаптација терена за кошарку и одбојку - шифра поступка 19342 од 12.05.2022 године
6. Набавка и уградња заштитне челичне ограде на путу - шифра 19452
7. Услуге свечаног ручка за Дан општине Плужине
8. Радови на одржавању локалних путева
9. Набавка услуга мобилне телефоније
10. Набавка гума за аутомобиле, теретна возила и машине - шифра поступка 24507
11. Набавка услуга вршења стручног надзора на припреми за асфалрирање и асфалтирање локалних путева дужине 4.5 км - шифра поступка 36404
12. Радови на партерном уређењу простора око стамбених зграда у насељу Росуље - шифра поступка 36595
13. Набавка ватрогасне арматуре за потребе Службе заштите - шифра поступка 37008
14. Набавка радне одјеће за Службу заштите и спашавања
15. Набавка услуга чишћења снијега и одрона на локалним и некатегорисаним путевима
1. Услуга дезинсекције комараца и дератизације
2. Набавка канцеларијског материјала
3. Набавка и уградња телекомуникационе опреме
4. Радови на изградњи ограде око гробља у Плужинама
5. Радови на изградњи пропуста на путу Равно-Милетића поток
6. Набавка гума за аутомобиле, теретна возила и машине
7. Радови на пробоју и насипању локалних путева
8. Радна одјећа за Службу заштите и спашавања
9. Услуге мобилне телефоније
10. Набавка медицинске опреме за потребе Здравствене станице Плужине
11. Набавка и уградња заштитне челичне ограде на путу
12. Радови на изградњи атмосферске канализације од нове зграде до почетка кружне саобраћајнице
13. Набавка и уградња Тетра система за потребе Службе заштите
1. Набавка уџбеника за ученике основне школе
2. Набавка услуга мобилне телефоније
3. Радови на изградњи ограде око гробља у насељу Плужине
4. Наставак извођења радова на изградњи потпорног зида испод зграда у дијелу кружне саобраћајнице Фаза I
5. Набавка извођења радова на локалним путевима

Набавке мале вриједности

1. Услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градском или сеоском подручју
2. Набавка канцеларијског материјала и канцеларијских потрепштина
3.Услуге регистрације и осигурања возила
4. Израда пројектне документације за реконструкцију дијела улице Баја Пивљанина
5. Израда пројектне документације за наставак улице у насељу Росуље
6. Набавка радова на одржавању локалних путева у општини Плужине
7. Услуге осигурања запослених у општини Плужине
8. Каско осигурање возила
9. Набавка водоистражних радова у селу Недајно
10.Израда пројекта реконструкције каптаже и санације постојећег цјевовода од Тадића врела у селу Смријечно до села Горанско
1. Набавка опреме за службу заштите
2. Набавка канцеларијског материјала и канцеларијских потрепштина
3. Спровођење дезинсекције комараца
4. Уговор о набавци дневних новина на годишњем нивоу
5. Услуга регистрације и осигурања возила
6. Услуга ревизије завршног рачуна Буџета општине Плужине за 2018. годину
7. Услуге осигурања запослених у општини Плужине
8. Набавка радова на одржавању локалних путева у општини Плужине
9. Набавка услуге мобилне телефоније у периоду од једне године
10. Израда геодетских подлога за потребе ДУП-а Центар
11. Набавка уџбеника за ученике Основне школе са подручја општине Плужине од 1-9 разреда
1. НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2. РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТРИБИНА СА УГРАДЊОМ СТОЛИЦА
3. УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
4. УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
5.РАДОВИ НА ИЗМЈЕШТАЊУ ДИЈЕЛА КАНАЛИЗАЦИЈЕ КОД ШКОЛЕ У КРУЖНУ САОБРАЋАЈНИЦУ
6.НАБАВКА УСЛУГА НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КРУЖНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ФАЗА 1
7.НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И МОБИЛНОГ ИНТЕРНЕТА У ПЕРИОДУ ОД 1 ГОДИНЕ
8. НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И МОБИЛНОГ ИНТЕРНЕТА У ПЕРИОДУ ОД 1 ГОДИНЕ (поновљени поступак)
9. НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОД 1. ДО 9. РАЗРЕДА И ЂАЧКИХ ТОРБИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
10. НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОД 1. ДО 9. РАЗРЕДА
11. НАБАВКА РАДОВА НА НАСИПАЊУ ПУТА У ЦРКВИЧКОМ ПОЉУ У ДУЖИНИ ОД 4 КМ
12. НАБАВКА РАДОВА НА ДРОБЉЕЊУ КАМЕНА ИЗ МАЈДАНА НА ЛОКАЦИЈАМА НИКОВИЋИ, БОЈАТИ И БАБИЋИ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ
1. Набавка комплет уџбеника за ученике основних школа од I до IX разреда
2. Радови на малетрисању и општивању димљака, замјени оштећених врата на становима и завршетак фасадерских радова на Згради солидарности
3. Набавка ватрогасне опреме и средстава за потребе Службе заштите и спашавања
4. Радови на изградњи потпорног зида на путу Стабна-Равно и санацији мостова и водопрпуста у селу Орах
5.Радови на санацији пута Јеринићи-Жеично у дужини од 4км