Од 1. марта предају се захтјеви за премије у сточарској производњи за 2019. годину

Од 1. марта предају се захтјеви за премије у сточарској производњи за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја и у 2019. години наставља подршку сточарској производњи кроз мјере које се односе на директну подршку по грлу (премије за краве и приплодне јунице, овце и козе), одрживо коришћење планинских пашњака (издиг стоке на катуне), као и премије за стеоне јунице у чистој раси. Од ове године године подршка се даје за супрасне назимице и крмаче у чистој раси.
 
Рок за достављање захтјева за остваривање права на премије по грлу за краве и приплодне јунице; премије по грлу за приплодне овце и козе; премије за стеоне јунице, супрасне назимице и крмаче у чистој раси и одрживо коришћење планинских пашњака је од 01. марта до 30. априла.
 
Како би држалац животиња остварио право на ове премије потребно је да најкасније до 30. априла достави потребну документацију регионалним центрима одјељења за савјетодавне послове у сточарству лично или препорученом поштом.
 
Позивамо све пољопривредне произвођаче да се придржавају рока предвиђеног за слање захтјева јер ће неблаговремено послати захтјеви и захтјеви који нијесу достављени у складу са процедуром бити одбијени.
 
Обрасци захтјева за премије могу се преузети у регионалним канцеларијама Одјељења за савјетодавне послове у области сточарства, као и на сајтовима Министарства пољопривреде и општине Плужине.
 

Контакт информације:

Регионални центри Одјељења за савјетодавне послове у сточарству:

Бар: Бјелиши бб, 030/312-965;

Подгорица: ул Михаила Лалића 1, 020/265-337;

Никшић: ул Радоја Дакића бб, 040/212-012;

Беране: ул Полимска бб, 051/233-301;

Бијело Поље: ул Милорада Шћепановића бб, 050/487-009;

Пљевља: ул Ратних војних инвалида бб, 052/353-505.

 

Дирекција за сточарство

020 482 281

020 482 283

 
Прилог: