Основне информације

Основне информације

Општина Плужине је по величини простора седма општина у Црној Гори. Општина се налази на сјеверо-западу Црне Горе, уз границу Босне и Херцеговине. Историјски, она је старохерцеговачки крај и налази се у централним дјеловима Старе Херцеговине. Црној Гори је прикључена послије Берлинског конгреса 1878. године. Општина се у ужем, регионалном смислу, може означити као дио простране дурмиторске регије којој припадају општине Плужине, Шавник и Жабљак, односно крајеви Пива, Дробњаци, Ускоци, Језера и Шаранци,због чега у народу постоји осјећај припадности пивском племену.

Општина има јасне природне границе. Најчешће су то планински гребени, а само према сјеверо-истоку је то ријека Тара која је такође јасна природна граница. са истока је одвојена гребенима Дурмитора и кањоном Сушице од општине Жабљак. Са југо-истока јужним обронцима Дурмитора и кањоном Комарнице од општине Шавник. Од општине Никшић према југу одвојена је гребенима Војника и Јаворка, а на западу гребеном Голије. Од општина Гацко и Фоча у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској према западу одвојена је Леденицом, превојем Равно, Волујаком и Маглићем, а сјеверна граница почиње од Маглића, преко Улобића и Вучева, пада на Шћепан Поље код саставака Пиве и Таре; од Шћепан Поља граница се наставља узводно Таром до Калуђероваче у Тепцима.

Површина Општине износи 854км2. Највиша тачка у Општини је Боботов кук на 2522 метара над морем. Граница општине Плужине према општини Жабљак иде преко Боботовог кука, који је уједно и највиши врх Дурмитора. Најнижа тачка у Општини је на саставцима Пиве и Таре, код Шћепан Поља и износи 433 м над морем. Територија у највећем обиму припада морфолошком сливу Пиве и притоке Комарнице, потом сливу Таре, а само малим дијелом сливовима Зете, Требишњице и Сутјеске.

Ријеке Пива, Тара и Комарница усјекле су величанствене кањоне на малом простору који се дижу изнад њихових корита. Јединствени кањон Таре је други по дубини кањон у свијету, послије кањона Колорадо у Америци. Итградњом Хидроелектране “Пива” потопљен је највећи дио кањона Пиве и Комарнице. Ријеку Пиву која је својим читавим током текла кроз територију Општине, преградила је 1975. године бетонска лучна брана висока 220м, а вјештачко Пивско језеро дуго 42км, потопило је највећи дио кањона Пиве и Комарнице и подијелило територију Општине на два дијела.

Изградњом Хидроелектране “Пива” потопљено је првобитно насеље Плужине, тадашњи општински центар. Садашњи, нови општински центар изграђен је непосредно уз акумулацију ХЕ “Пива”.

Шуме, планински пашњаци, љепоте Дурмитора, Маглића, Волујака и других планина, ледничка језера: Трновачко, Стабањска, Велико и Мало Шкрчко су изузетне природне љепоте за посјету и развој туризма.

Најважнија сабраћајница која пролази средином територије Општине је магистрални пут Подгорица-Сарајево који заједно са путевима Плужине-Трса-Жабљак, Плужине-Гацко и локалном путевима, омогућавају развој и коришћење природних ресурса Општине: шума, пољопривредног земљишта, хидро потенцијала и природних љепота.