Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
На сајту општине Плужине и огласној табли у приземљу административне зграде Општине, објављен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе.
 
Правилник је истакнут на огласној табли у приземљу административне зграде Општине и објављен на сајту општине Плужине до 28.02.2019. године.
 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Општине и огласној табли (28.02.2019. године).
 
У прилогу можете видјети обавјештење и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе.
 
Прилог: