Пројекат “Т.А.Р.А.”- Повезивање сеоских домаћинстава са пружаоцима услуга у области туризма

Пројекат "Т.А.Р.А."- Повезивање сеоских домаћинстава са пружаоцима услуга у области туризма

Јуче је у Фочи у Центру за културу и информисање, а уз подршку Европске уније, успјешно одржан састанак чија је тема била “Повезивање сеоских домаћинстава са пружаоцима услуга у области туризма”. Састанку су присуствовали представници пољопривредних газдинстава са територије Фоче, представници општине Фоча, пројектни тим општина Фоча и Плужине, директор Туристичке Организације Општине Фоча, предсједник удружења рафтера Фоча те представници локаних медија.
                                    
       На састанку су презентоване могућности за повезивање пољопривредних и сеоских домаћинстава са пружаоцима услуга из области туризма као и законски нормативи који регулишу ову област. Своја искуства у сарадњи и повезивању рафтинг кампова са пољопривредним газдинствима поделио је са учесницима предсједник удружења рафтера Фоча, представљајући начине за унапријеђење постојеће сарадње. 
   Представници пољопривредних газдинстава су изложили проблематику са којом се сусрећу у дистрибуцији, пласману и брендирању својих производа, те навели и препреке са којима се сусрећу у регистрацији сеоских домаћинстава као пружаоца услуга из области туризма.
      На крају састанка су уврђени закључци и даљи кораци у циљу побољшања сарадње, те реализацији општег циља: Повећања броја сеоских домаћинстава која пружају услуге из области туризма на подручју општине Фоча.                                                                     
 

ENG

Linking local tour operators with rural households

Yesterday, in the Center for Culture and Information of Foča, a meeting “Connecting rural households with service providers in the field of tourism” was successfully organized with the support of the European Union. The meeting was attended by representatives of rural households from Foča, representatives of the Municipality of Foča, the project team of the municipalities of Foča and Plužine, the director of the Tourist Organization of the Municipality of Foča, the president of the Foča Rafter Association and local media.

At the meeting, the possibilities for connecting rural households with service providers in the field of tourism were presented, as well as the legal norms that regulate this area. The president of the Foča Rafters’ Association shared his experiences in cooperation and connecting rafting camps with rural households, presenting ways to improve the existing cooperation.

Representatives of rural households presented the problems they face in the distribution, placement and branding of their products, and listed the obstacles they face in the registration of rural households as providers of services in the field of tourism.

At the end of the meeting, conclusions and further steps were adopted in order to improve cooperation, and the realization of the general goal: Increasing the number of rural households that provide services in the field of tourism in the municipality of Foča.