Сагласност на Елаборат о процјени утицаја на животну средину за Базну станицу “Дубљевићи”

Сагласност на Елаборат о процјени утицаја на животну средину за Базну станицу “Дубљевићи”

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
Сагласно члану 20  Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) обавјештавамо заинтересовану јавност да је  Носилац пројекта  Теленор д.о.о. из Подгорице, Римски трг 4, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат о процјени утицаја на животну средину за  Базну станицу “Дубљевићи”, на дијелу катастарске парцеле број 2423, КО Борковићи, Општина Плужине.
 
Увид у документацију може се извршити у Срекретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине, канцеларија бр. 13, Урбанизам и грађевинарство, радним данима од 10 до 14 часова.
 
Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине и на е-маил адресу opstauprava@pluzine.me  је до 08.04.2019. године.
 

Јавна расправа о предметном Елаборату одржаће се у  ТВ салону Центра  за културу, Општина Плужине, дана 04.04.2019. године, са почетком у 11 часова.

Прилог: