Јавна расправа о плану буџета општине Плужине за 2022. годину

Јавна расправа о плану буџета општине Плужине за 2022. годину

Поштовани грађани/ке
 
Нацрт Одлуке о плану буџета општине Плужине за 2022. годину, Нацрт Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чласнског доприноса Парку природе Пива ДОО и Нацрт Програма уређења простора општине Плужине за 2022. годину ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 26.11.2021. године, закључно са 10.12 2021. године.