Јавни позив за одабир одгајивача пчелињих матица 2019. годину

Јавни позив за одабир одгајивача пчелињих матица 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја је објавило још један јавни позив за подршку сектору пчеларства – Јавни позив за достављање захтјева за одабир одгајивача пчелињих матица 2019. годину.

То је трећи по реду јавни позив који је објављен кроз Агробуџет за 2019. годину, кроз који се спроводи Програм унапређивања пчеларства, у сарадњи са Савезом пчеларских организација. Претходно су објављени позиви за подршку младим пчеларима почетницима и подршку при набавци воска.
 
На јавни позив за одгајиваче матица, имају могућност да се пријаве регистровани пчелари који посједују минимум 80 пчелињих друштава и адекватну опрему за производњу пчелињих матица. На овај начин Министарство помаже пчеларима да по повољној цијени дођу до квалитетних селекционианих матица. У циљу подршке што већем броју пчелара и уопште обнављању пчелињег фонда повећан је укупан износ расположиве подршке на 40.000 еура.
 
Подршка Министарства, по овом Јавном позиву је 4.00 (четири) € по одгојеној, спареној, испорученој и преузетој пчелињој матици.
 
Одгајивачи матица, који испуњавају услове позива, почињу са одгајивањем матица након што потпишу уговор са Министарством и Савезом. У уговору се обавезују да ће вријеме одгојити договорени број пчелињих матица. Све информације, као и образац захтјева за дођелу подршке по овом позиву може се преузети са њеб странице Министарства, као и директно у службеним просторијама Министарства и Савеза пчеларских организација, као и канцеларијама Ођељења за савјетодавне послове у области сточарства.
 
Трајање јавног позива је од 04. марта до 04. Маја 2019. године.

Снажнија подршка пчеларству

Кроз Програм унапређења пчеларства Министарство наставља још снажнију подршку сектору пчеларства, посредством Савеза пчеларских организација. Ове године опредијељено је 367.000 еура, што је увећање за 26 одсто.

Уведене су и нове линије које се односе на суфинансирање трошкова куповине пчеларске опреме за селидбу пчела која осим контејнера подразумијева и подршку при набавци приколица и платформи намијењених за транспорт пчелињих друштава, као и набавку плодишних наставака (дио кошнице). Јавни позиви за подршку набавци контејнера, опреме и плодишних наставака биће објављени ускоро.

Значајно су повећана опредијељена средства подршке и за набавку љекова за третирање пчела против варое. Повећана је подршка за организовање пчеларских манифестација. Предвиђена је израда Атласа медоносног биља која ће се реализовати кроз МИДАС 2 пројекат. Уведено је занимање и усвојен програм пчелар/ка III степен стручности на нивоу неформалног образовања одраслих. Подршка се даје за реализацију програма и ангажовање предавача.

Пчелари, као и остали пољопривредни произвођачи, могу да остваре подршку и кроз друге мјере подршке, као што су бављење руралним туризмом, органска производња. Имаће и подршку за лабораторијску анализу меда.