16 СЈЕДНИЦА СО ПЛУЖИНЕ

16 СЈЕДНИЦА СО ПЛУЖИНЕ

На основу члана 40 Закона о локалној самоуправи (“Сл.лист ЦГ бр. 2/18) и члана 53 став 2 Пословника Скупштине општине Плужине (“Сл.лист ЦГ – општински прописи бр. 39/18), Предсједник Скупштине општине Плужине

С А З И В А
XVI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
за дан 21.07. 2022. године (четвртак) са почетком у 10 часова

Д н е в н и   р е д:

27. Предлози и обавјештења,
28. Одборничка питања и одговори.