Jaвни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

Jaвни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

На основу члана 132 став 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл. лист ЦГ”, бр. 02/18 и 34/19), Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине, као орган локалне управе у чијој надлежности су послови управљања људским ресурсима, објављује:
 
Јавни оглас
за потребе Службе заштите и спашавања
 
Прилог: