Javne službe

Javne službe

Park prirode “Piva”

Park prirode "Piva" Regionalni park Piva nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore zauzimajući značajan dio teritorije opštine Plužine (39%),...

Детаљније >

Centar za kulturu

Dokumenta Statut Javne ustanove Centar za kulturu Plužine Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za kulturu Plužine Odluka...

Детаљније >

Komunalno preduzeće

Dokumenta Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno Plužine" Plužine Statut DOO "Komunalno Plužine", Plužine Javne nabavke Pravilnik za...

Детаљније >