V редовна сједница СО Плужине

V редовна сједница СО Плужине 

Поштовани,
У прилогу можете видјети дневни ред V редовне сједнице СО Плужине, заказане за
23.10.2023. године

Прилог:

Сазив за V редовну сједницу СО Плужине

1. Информација о остваривању Буџета општине Плужине за период јануар – јун 2023. године,
2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Плужине за 2023. годину,
3. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената,

4. Измијењени Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената,
5. Давање сагласности на Нацрт Споразума о уступању земљишта без накнаде за формирање бизнис зоне у Плужинама,

6. Извјештај Одбора за буџет, привреду и развој,
7. Информација о стању у области предшколског, основног и средњег  васпитања и образовања и Дома ученика у ЈУ Образовни центар у Плужинама у школској 2022./2023. години са предлогом мјера за успјешно остваривање основне дјелатности,
8. Информација о стању у области основног васпитања и образовања у ЈУ ОШ Бећко Јововић Стабна у школској 2022./2023. години са предлогом мјера за успјешно остваривање основне дјелатности,
9. Информација о стању јавног реда и мира, криминалитета и безбједности саобраћаја на територији општине Плужине у 2022. години,
10. Информација о остваривању социјалне и дјечије заштите у општини Плужине у 2022. години са предлогом мјера за унапређење у 2023. години,
11. Давање сагласности на висину цијена комуналне услуге водоснабдијевања у Горњим Брезнима,
12. Давање сагласности на висину цијена услуга за јавно водоснабдијевање и приватање и одвођење комуналних отпадних вода у 2024. години,

13.Предлог Одлуке о утврђивању цијена за обављање регулисаних комуналних дјелатности за 2024. годину
14. Информација о управљању, кориштењу и располагању непокретном имовином којом  располаже и коју користи Општина и њени органи,
15. Предлози и обавјештења,
16. Одборничка питања.

Записник са IV редовне сједнице СО Плужине