XVII СЈЕДНИЦА СО ПЛУЖИНЕ

XVII СЈЕДНИЦА СО ПЛУЖИНЕ

На основу члана 40 Закона о локалној самоуправи (“Сл.лист ЦГ бр. 2/18, 34/19 и 38/20) и члана 53 став 2 Пословника Скупштине општине Плужине (“Сл.лист ЦГ – општински прописи бр. 39/18), Предсједник Скупштине општине Плужине

С А З И В А
XVII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
за дан 10.10. 2022. године (понедјељак) са почетком у 10 часова

За сједницу предлаже следећи

Д н е в н и   р е д:

8. Информација о стању у области основног васпитања и образовања у ЈУ ОШ Бајо Пивљанин Брезна у школској 2021./2022. години са предлогом мјера за успјешно остваривање основне дјелатности,

14. Предлози и обавјештења
15. Одборничка питања

Сједница ће се одржати у великој сали Дома културе.