Блогери и инфлуенсери из региона уживали у природним љепотама Фоче и Плужина у оквиру ФАМ Трип-а

Блогери и инфлуенсери из региона уживали у природним љепотама Фоче и Плужина у оквиру ФАМ Трип-а

У Фочи и Плужинама је у периоду од 19-25. јула 2021. године одржан “Familization Trip”, активност пројекта Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура Т.А.Р.А. која има за циљ да промовише туристичке потенцијале и атракције ове двије општине. ФАМ Трип је окупио блогере и инфлуенсере из региона који су током шестодневне посете општинама уживали у природним љепотама и бројним туристичким производима које оне имају да понуде.
           Прва три дана била су резервисана за посјету општини Фоча. Блогери и инфлуенсери из региона су имали прилику да посјете Национални парк “Сутјеска”, планину Зеленгора и језера Горње и Доње баре, видковце Борић, Драгош седло, Бешкита, Пријевор, прашуму Перућицу, Долину хероја, као и културно-историјске објекте у самом граду. Авантуристичку посјету општини Фоча завршили су појетом Трновачом језеру – језеро које зову “срце планина”, гдје су уживали у нестварној љепоти овога краја.
“         Фам трип” је наставио даље свој “караван” према ријеци Тари, гдје су учесници уживали у рафтинг авантури и доживјели несвакидашњи адреналински ужитак. Након Таре, летјели су изнад Пивског језера, најдужим ЗИП ЛИНЕ-ом у Црној Гори (1400М). У наставку свог путовања и откривању бескрајне љепоте Пивског краја, уз организовани јееп сафари посјетили су пивску планину и Дурмиторским прстен, уживали на Црном језеру, Жабљаку и кањону ријеке Сушице.
           Последњи дан упознавања са љепотама Парка природе “Пива”, учеснициФАМ Трип-апосјетили су Стабањска језера, бисере овога краја, ледничка језера удаљена 4.5км од села Стабана, по којем су добила имена.
            Посјета Општини Плужине завршена је уз манифестацију “Пивска прича”, уз музичке ноте црногорског бенда Рудолф, нишке групе Галија и уз једног од најпознатијих вокала народне музике Мирослава Илића.
 
          “Фамилиризатион Трип” је један у низу од активности пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” који спроводе Опсштине Плужине и Фоцча, у сарадњи са Парком Природе Пива и  Туристицчком организацијом општине Фоча, а финансира Европска унија у Босни и Херцеговини у оквиру Програма прекограничне сарадње ЦБЦ БиХ-МНЕ.
 

ENG

Bloggers and influencers from the region enjoyed the natural beauties of Foča and Plužine as part of FAM Trip

In Foča and Plužine from 19-25 July 2021, an activity of the project Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure T.A.R.A. “Familirization Trip” was organized, aiming to promote the tourist potentials and attractions of these two municipalities. FAM Trip brought together bloggers and influencers from the region who during a six-day visit to the municipalities enjoyed the natural beauty and numerous tourist products they have to offer.

The first three days were reserved for a visit to the municipality of Foca. Bloggers and influencers from the region had the opportunity to visit the Sutjeska National Park, Zelengora Mountain and Lakes Gornje and Donje Bare, Borić, Dragoš Sedlo, Beškita, Prijevor, Perućica Rainforest, Hero’s Valley, as well as cultural and historical sites in the city. They ended their adventurous visit to the municipality of Foča with the famous Trnovačko Lake – a lake called “the heart of the mountains”, where they enjoyed the unreal beauty of this area.

“Fam trip” continued its “caravan” towards the river Tara, where participants enjoyed a rafting adventure and experienced an unusual adrenaline rush. After Tara, they flew over Piva Lake, the longest ZIP LINE in Montenegro (1400M). In the continuation of their journey and discovering the endless beauty of the Piva region, with an organized jeep safari, they visited the mountain of Piva area and the Durmitor ring, enjoyed the Black Lake, Žabljak and the canyon of the river Sušica.

On the last day of getting acquainted with the beauties of the Nature Park “Piva”, the participants of FAM Trip visited Stabanjska lakes, the pearls of this area, glacial lakes 4.5 km away from the village of Stabana, after which they were named.

The visit to the Municipality of Plužine ended with the manifestation “Piva Story”, with musical notes by the Montenegrin band Rudolf, the group Galija and with one of the most famous vocalists of folk music, Miroslav Ilić.

“Familirization Trip” is one of a series of activities of the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A.)” implemented by the Municipalities of Plužine and Foča, in cooperation with the Nature Park of Beer and the Tourist Organization of Foča, and funded by the European Union in Bosnia and Herzegovina within the CBC BiH-MNE Cross-Border Cooperation Program.

Информативне категорије