Контакти

01 ПРЕДСЈЕДНИК

Предсједник општине

Слободан Делић

Кабинет предсједника:

Е-адреса:

02 ГЛАВНИ АДМИНИСТРАТОР

Главни администратор

Владимир Кнежевић

Број телефона:

Е-адреса:

03 СКУПШТИНА

Предсједник Скупштине општине

Петар Митрић

Број телефона:

Е-адреса:

Секретар Скупштине општине

Наташа Бајагић

Број телефона:

Е-адреса:​

СЕКРЕТАРИЈАТИ - УПРАВЕ

04

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

Секретар

Милева Радојичић

Број телефона:

Е-адреса:

Управа локалних јавних прихода

ВД Начелника

Радош Јокановић

Е-адреса:

Oдјељење за буџет и трезор

Број телефона:

Е-адреса:

05

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Секретар

Соња Цицмил

Број телефона:

Е-адреса:

Управа за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај

ВД Начелника

Бојан Бујишић

Е-адреса:

Биро за заједничке послове

Број телефона:

06

Комунална полиција и инспекцијска служба

Начелник

Данило Тодоровић

Број телефона:

Е-адреса:

07

Служба заштите и спашавања

Командир

Мирко Цицмил

Број телефона:

Е-адреса:

ЈУ Центар за културу Плужине

Број телефона:

Е-адреса:

Комунално ДОО

Број телефона:

Парк Природе ПИВА

Број телефона:

Е-адреса:

Важни бројеви

+382 40 271 130

Станица полиције

+382 40 271 135

Болница

+382 40 271 138

Образовни центар