Јавне расправе

Документа

1. Нацрт Одлуке о подизању спомен-обиљежја давањем назива улицама и тргу у општини Плужине
2. Нацрт Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
3. Нацрт Одлуке о урбаној санацији
4. Нацрт Одлуке о субвенционисању набавке резервоара за воду
5. Нацрт Одлуке о одређивању назива улицама и тргу у Плужинама
6. Нацрт Одлуке о додјели подршке за развој руралног туризма на територији општине Плужине
7. Нацрт Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
1. Предлог Одлуке о давању на коришћење службених станова докторима медицине запосленим у Плужинама
2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о додјели награде студентима са просјечном оцјеном 9,50 и више
3. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о помоћи студентима
4. Предлог Одлуке о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
5. Предлог Одлуке о додатној подршци производњи и преради млијека на пољопривредном газдинству
6. Предлог Одлуке о подршци пчеларству

7. Предлог Одлуке о финансирању трошкова боравка и исхране дјеце у вртићу "Јаглика Аџић" Плужине и смјештаја и исхране ученика у Дому ученика у Плужинама

8. Предлог Програма подизања спомен-обиљежја за 2023. годину

9. Предлог Одлуке о додјели новогодишњих пакетића дјеци предшколског и школског узраста

10. Предлог Одлуке о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на територији општине Плужине

11. Предлог Одлуке о боравишној такси

12. Предлог Одлуке о обезбјеђивању алтернативног смјештаја за лица у стању социјалне потребе кроз субвенције за социјално становање

13. Предлог Одлуке о додатној подршци премијама у сточарству

14. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности у општини Плужине

15. Предлог Одлуке о ослобађању физичких лица од обавезе плаћања пореза на непокретности у сеоском подручју за 2024. годину

16. Предлог Програма уређења простора Општине Плужине за 2024. годину

17. Нацрт Локалног акционог плана за младе за 2024. годину

1. Одлука о ребалансу плана буџета општине Плужине за 2022. годину
2. Одлука о плану буџета општине Плужине за 2023. годину
1. Одлука о обезбјеђивању алтернативног смјештаја
2. Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
3. Одлука о годишњој накнади за коришћење простора за бесправне објекте
4. Одлука о накнади за урбану санацију
5. Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији општине Плужине
6. Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
7. Одлука о условима и начину држања, заштити и добробити домаћих животиња и кућних љубимаца
8. Одлука о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Плужине
9. Нацрт Одлуке о ребалансу плана буџета општине Плужине за 2021. годину
10. Нацрт Одлуке о плану буџета општине Плужине за 2022. годину, Нацрт Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса парку природе "Пива" д.о.о и Нацрт Програма уређења простора општине Плужине за 2022. годину
1. Стратешки план развоја општине Плужине за период 2020.-2025. године
2. Одлука о стипендирању студената
3. Одлука о помоћи студентима
4. Одлука о додјели награде судентима са просјечном оцјеном 9,50 и више
5. Одлука о локалним комуналним таксама општине Плужине
6. Одлука о локалним административним таксама општине Плужине
7. Одлука о плану буџета општине Плужине за 2021.годину
8. Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица
9. Одлука о помоћи побољшању услова за пољопривредну производњу на територији општине Плужине
10. Нацрт плана управљања Парком природе "Пива" за период 2021-2025. године
1. Базна станица - Дубљевићи
2. Ребаланс 1 плана Буџета општине Плужине за 2019. годину
3. Програм привремених објеката
4. Локалне административне таксе
5. Финансирање активности у спорту
6. Ребаланс 2 Плана Буџета општине Плужине за 2019. годину
7. Локалне комуналне таксе
8. Буџет 2020. година
9. Порез на непокретности
10. Локални акциони план за младе
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Јавна расправа о Нацрту Статута општине Плужине
Јавна расправа о Нацрту Стратегије развоја спорта у периоду 2018-2021. године
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о плану буџета за 2019. годину
Јавна расправа о Нацрту плана управљања Регионалним парком "Пива"2016-2021
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о плану буџета општине Плужине за 2017. годину
Јавна расправа о Нацрту локалне студије локације за мХЕ на водотоку "Врбница"
Јавна расправа о Нацрту локалног плана управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом у општини Плужине за период 2016-2020. године
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о плану буџета општине Плужине за 2016. годину
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о порезу на непокретности