Добродошли у свијет слободног пењања у Плужинама

Добродошли у свијет слободног пењања у Плужинама

Са великим задовољством вас обавјештавамо да је Општина Плужине уз подршку Европске уније уредила прво пењалиште и инсталирала смјерове за слободно пењање на природној стени у Плужинама!
 
Пењалиште „Пива“се налази на атрактивној локацији на 2км од Плужина. Обухвата двије зоне, са укупно 61 смјером за пењање. Смјерови су различитих дужина, погодни за све пењаче, од почетника до оних искуснијих, за које су уређени посебни смјерови дужине до чак 80 метара. Тежине смјерова су оцјењене скалом UIAA (Међународна планинарско-алпинистичка федерација) од II до XII.
 
Уређивање пењалишта “Пива” је још једна у низу активности пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” који спроводе Општине Плужине и Фоча, у сарадњи са Парком Природе “Пива” и Туристичка организација општине Фоча, а финансира Европска унија у Босни и Херцеговини у оквиру Програма прекограничне сарадње ЦБЦ БиХ-МНЕ.
 
У оквиру пројекта ће у наредном периоду бити формиран пењачки клуб у Плужинама, коме ће на располагању бити и набављена опрема за пењање.
 
За више информација о пењалишту молимо вас контактирајте Парк природе Пива на телефон +38240270069 или емаил: parkpiva@yahoo.com
 
Доживите и ви своју free climbing авантуру! Чекамо вас у Плужинама!
 
WELCOME TO THE WORLD OF FREE CLIMBING IN PLUZINE!
 
We are very pleased to inform you that the Municipality of Plužine, with the support of the European Union, has arranged the first climbing area and installed free climbing routes on the natural rock in Plužine!
 
Climbing area “Piva” is located in an attractive location 2km from Plužine. It includes two zones, with a total of 61 climbing routes. The routes are of different lengths, suitable for all climbers, from beginners to more experienced ones, for whom special routes up to 80 meters long have been arranged. The difficulty of the routes was assessed by the UIAA scale (International Climbing and Mountaineering Federation) from II to XII.
 
Arrangement of the Climbing area “Piva” is one of activities of the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A)”, implemented by the Municipalities of Plužine and Foča, in cooperation with the Nature Park “Piva” and Tourist Organization of Foča, and funded by the European Union in Bosnia and Herzegovina within the CBC BiH-MNE Cross-Border Cooperation Program.
 
In the next period, as part of the project, a climbing club will be formed in Plužine for which climbing equipment will be available.
 
For more information about the Climbing area, please contact Nature Park Piva by phone +38240270069 or email: parkpiva@yahoo.com
 
Experience your free climbing adventure! We are waiting for you in Plužine!