Европска унија наставља подршку у јачању капацитета служби спашавања у Општинама Плужине и Фоча

Европска унија наставља подршку у јачању капацитета служби спашавања у Општинама Плужине и Фоча

Општине Плужине (Црна Гора) и Фоча (БиХ) су у сриједу 03.02.2021. године, у оквиру пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” подржаног од стране Европске уније, организовале пети по реду координациони састанак за припаднике својих служби спашавања (цивилне заштите, полиције, здравствених установа, ватрогасних служби и удружења, служби заштите и спашавања, ГСС-а). На састанку се дискутовало о начин организације и израда сценарија за заједничке вјежбе спашавања које су планиране да се одрже на 4 туристичке локације у општинама Маглић врх, Пивско језеро, кањон ријеке Хрчавке и Таре.
 
Кроз разговор и активну дискусију са представницима Републичке управе цивилне заштите Републике Српске и Директоратом за ванредне ситуације Црне Горе, представници служби спашавања су детаљније упознати са начинима и методама организације вјежби спашавања на поменутим локацијама, у складу са важећим прописима обје државе.
У наредном периоду планирани су обиласци локалитета за организацију вјежби, како би вође група (представници служби спашавања) припремили предлог сценарија, који ће се уврстити у елаборате на основу којих ће се организовати сваки сегмент вјежби спашавања. Након израде елабората биће прецизирани и термини, као и сценарији по којима ће се одржавати вјежбе спашавања у Плужинама и Фочи. Представници Републичке управе цивилне заштите РС као и Директората за ванредне ситуације Црне Горе изразили су задовољство и интересовање да у потпуности пруже своју помоћ како би се вјежбе спашавања организовале на што квалитетнији и успјешнији начин.
 
Координациони састанак се одржао у просторијама Центра за културу и информисање у Фочи, док је представник Директората за ванредне ситуцаије Црне Горе састанак пратио путем видео линка.
 
 

—–

ENG

The European Union continues to support strengthening the capacity of rescue services in the Municipalities of Plužine and Foča

On Wednesday, February 3 2021, the Municipalities of Plužine (Montenegro) and Foča (BiH) organized the fifth coordination meeting for members of its rescue services (civil protection, police, health facilities, fire services and associations, protection services and rescue, GSS) within the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (TARA)” funded by the European Union. The meeting discussed the manner of organization and development of scenarios for joint emergency drills that are planned to be held at 4 tourist locations in two municipalities: Maglić vrh, Pivsko jezero, the canyon of the river Hrčavka and Tara.

Through conversation and active discussion with representatives of the Republic Civil Protection Administration of Republika Srpska and the Directorate for Emergency Management, Ministry of Interior of Montenegro, representatives of rescue services were introduced in more detail to the ways and methods of organizing emergency drills at these locations, in accordance with current regulations in this field.

In the following period, site visits are planned for the organization of joint drills, so that the group of representatives of rescue services prepare a proposal of scenarios, which will be included in the elaborate on the basis of which each segment of emergency drills will be organized. After the preparation of the elaborate, the dates will be specified, as well as the scenarios according to which emergency drills will be held in Plužine and Foča. Representatives of the Civil Protection Administration of the RS as well as the Directorate for Emergency Management of Montenegro expressed satisfaction and interest to fully provide their assistance in order to organize rescue exercises in the best possible and most successful way.

The coordination meeting was held in the premises of the Center for Culture and Information in Foca, while the representative of the Directorate for Emergency Situations of Montenegro followed the meeting via video link.