Елаборат процјене утицаја на животну средину

Елаборат процјене утицаја на животну средину

Поштовани грађани,

Обавјештавамо Вас да је Агенција за заштиту природе и животне средине, сходно члану 13 Закона о процјени утицаја на животну средину донијела рјешење којим се утврђује да предузећу ,,Wireless montenegro”, није потребна израда Елабората процјене утицаја на животну средину за изградњу базне станице “Стојковац” у  општини Плужине.

У прилогу можете видјети решење Агенције за заштиту природе и животне средине.

Прилог: