Локални избори 2022

СО Плужине

АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

07.04.2022. – 10.04.2022. године – није било уплата за наведени период
11.04.2022. – 17.04.2022. године – није било уплата за наведени период

25.04.2022. – 01.05.2022. године – није било уплата за наведени период
02.05.2022. – 08.05.2022. године – није било уплата за наведени период
09.05.2022. – 15.05.2022. године – није било уплата за наведени период
16.05.2022. – 23.05.2022. године – није било уплата за наведени период

06.06.2022. – 12.06.2022. године – није било уплата за наведени период

20.06.2022. – 26.06.2022. године – није било уплата за наведени период
27.06.2022. – 03.07.2022. године – није било уплата за наведени период
04.07.2022. – 10.07.2022. године – није било уплата за наведени период

22.08.2022. – 28.08.2022. године – није било уплата за наведени период

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
ИЗВОДИ
ПОМОЋИ

07.04.2022. – 10.04.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
11.04.2022. – 17.04.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
18.04.2022. – 24.04.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
25.04.2022. – 01.05.2022. године- није било помоћи у наведеном временском периоду
02.05.2022. – 08.05.2022. године- није било помоћи у наведеном временском периоду
09.05.2022. – 15.05.2022.године – није било помоћи у наведеном временском периоду
16.05.2022. – 23.05.2022.године – није било помоћи у наведеном временском периоду
24.05.2022. – 29.05.2022.године – није било помоћи у наведеном временском периоду
30.05.2022. – 05.06.2022.године – није било помоћи у наведеном временском периоду
06.06.2022. – 12.06.2022.године – није било помоћи у наведеном временском периоду
13.06.2022. – 19.06.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
20.06.2022. – 26.06.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
27.06.2022. – 03.07.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
04.07.2022. – 10.07.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
11.07.2022. – 17.07.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
18.07.2022. – 24.07.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
25.07.2022. – 31.07.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
01.08.2022. – 07.08.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
08.08.2022. – 14.08.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
15.08.2022. – 21.08.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
29.08.2022. – 04.09.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
05.09.2022. – 11.09.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
12.09.2022. – 18.09.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
19.09.2022. – 25.09.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
26.09.2022. – 02.10.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
03.10.2022. – 09.10.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
10.10.2022. – 16.10.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
17.10.2022. – 23.10.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
24.10.2022. – 30.10.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
31.10.2022. – 06.11.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
07.11.2022. – 13.11.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
14.11.2022. – 20.11.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
21.11.2022. – 23.11.2022. године – није било помоћи у наведеном временском периоду

07.04.2022. - 10.04.2022. године

PŽ CG 015 – нема

11.04.2022. - 17.04.2022. године
18.04.2022. - 24.04.2022. године

PŽ CG 026 – нема

25.04.2022. - 01.05.2022. године

PŽ CG 026 – нема

02.05.2022. - 08.05.2022. године

PŽ CG 001 – нема
PŽ CG 013 – нема
PŽ CG 026 – нема

09.05.2022. - 15.05.2022. године

PŽ CG 026 – нема

16.05.2022. - 23.05.2022. године
24.05.2022. - 29.05.2022. године

PŽ CG 001 – нема

30.05.2022. - 05.06.2022. године
06.06.2022. - 12.06.2022. године
13.06.2022 - 19.06.2022. године
20.06.2022. - 26.06.2022. године
27.06.2022. - 03.07.2022 године
04.07.2022. - 10.07.2022. године
11.07.2022. - 17.07.2022. године
18.07.2022. - 24.07.2022. године
25.07.2022. -31.07.2022. године
01.08.2022. - 07.08.2022. године
08.08.2022. - 14.08.2022. године
15.08.2022. - 21.08.2022. године
22.08.2022. - 28.08.2022. године
29.08.2022. - 04.09.2022. године
05.09.2022. - 11.09.2022. године
12.09.2022. - 18.09.2022. године
19.09.2022. - 25.09.2022. године
26.09.2022. - 02.10.2022. године
03.10.2022. - 09.10.2022. године
10.10.2022. - 16.10.2022. године
17.10.2022. - 23.10.2022. године

Парк природе "Пива"

Центар за културу

09.05.2022. – 15.05.2022. године – није било књижења – прилива и одлива новца

06.06.2022. – 12.06.2022. године – није било књижења – прилива и одлива новца
13.06.2022. – 19.06.2022. године – није било књижења – прилива и одлива новца

15.08.2022. – 21.08.2022. године – није било књижења – прилива и одлива новца

10.10.2022. – 16.10.2022. године – није било књижења – прилива и одлива новца

07.04,2022. – 10.04.2022. године – није било путних налога
11.04,2022. – 17.04.2022. године – није било путних налога
18.04.2022. – 24.04.2022. године – није било путних налога
25.04.2022. – 04.05.2022. године – није било путних налога
05.05.2022. – 08.05.2022. године – није било путних налога
09.05.2022. – 15.05.2022. године – није било путних налога
16.05.2022. – 23.05.2022. године – није било путних налога
24.05.2022. – 29.05.2022. године – није било путних налога
30.05.2022. – 05.06.2022. године – није било путних налога
06.06.2022. – 12.06.2022. године – није било путних налога
13.06.2022. – 19.06.2022. године – није било путних налога
20.06.2022. – 26.06.2022. године – није било путних налога
27.06.2022. – 03.07.2022. године – није било путних налога
04.07.2022. – 10.07.2022. године – није било путних налога
11.07.2022. – 17.07.2022. године – није било путних налога
18.07.2022. – 24.07.2022. године – није било путних налога
25.07.2022. – 31.07.2022. године – није било путних налога
01.08.2022. – 07.08.2022. године – није било путних налога
08.08.2022. – 14.08.2022. године – није било путних налога
15.08.2022. – 21.08.2022. године – није било путних налога
22.08.2022. – 28.08.2022. године – није било путних налога
29.08.2022. – 04.09.2022. године – није било путних налога
05.09.2022. – 11.09.2022. године – није било путних налога
12.09.2022. – 18.09.2022. године – није било путних налога
19.09.2022. – 25.09.2022. године – није било путних налога
26.09.2022. – 02.10.2022. године – није било путних налога
03.10.2022. – 09.10.2022. године – није било путних налога
10.10.2022. – 16.10.2022. године – није било путних налога
17.10.2022. – 23.10.2022. године – није било путних налога
24.10.2022. – 30.10.2022. године – није било путних налога
31.10.2022. – 06.11.2022. године – није било путних налога
07.11.2022. – 13.11.2022. године – није било путних налога
14.11.2022. – 20.11.2022. године – није било путних налога
21.11.2022. – 23.11.2022. године – није било путних налога

Општинска изборна Комисија

Финансирање изборне кампање