Предсједнички избори 2023/Парламентарни избори 2023

СО Плужине

АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

06.02.2023. – 12.02.2023. године – није било потрошње средстава

20.03.2023. – 26.03.2023. гоидне – није било потрошње средстава
27.03.2023. – 02.04.2023. године – није било потрошње средстава

17.04.2023. – 23.04.2023. године – није било потрошње средстава
24.04.2023. – 30.04.2023. године – није било потрошње средстава
01.05.2023. – 07.05.2023. године – није било потрошње средстава

ИЗВОДИ
ПОМОЋИ

16.01.2023. – 22.01.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
23.01.2023. – 29.01.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
30.01.2023. – 05.02.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
06.02.2023. – 12.02.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
13.02.2023. – 19.02.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
20.02.2023. – 26.02.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
27.02.2023. – 05.03.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
06.03.2023. – 12.03.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
13.03.2023. – 19.03.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
20.03.2023. – 26.03.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
27.03.2023. – 02.04.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
03.04.2023. – 09.04.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
10.04.2023. – 16.04.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
17.04.2023. – 23.04 2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
24.04.2023. – 30.04.2023. године – није било помоћи у наведеном временском периоду
01.05.2023. – 07.05.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
08.05.2023. – 14.05.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
15.05.2023. – 21.05.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
22.05.2023. – 28.05.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
29.05.2023. – 04.06.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
05.06.2023. – 11.06.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
12.06.2023. – 18.06.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
19.06.2023. – 25.06.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
26.06.2023. – 02.07.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
03.07.2023. – 09.07.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
10.07.2023. – 11.07.2023. године – није било помоћи у наведеном времеснком периоду
12.07.2023. – 14.07.2023. године – аналитичка картица

16.01.2023. - 22.01.2023. године

PŽ CG 001 – нема
PŽ CG 013 – нема
PŽ CG 015 – нема

 

23.01.2023. - 29.01.2023. године

PŽ CG 015 – нема
PŽ CG 026 – нема

 

30.01.2023. - 05.02.2023. године

PŽ CG 015 – нема

 

06.02.2023. - 12.02.2023. године

13.02.2023. - 19.02.2023. године

20.02.2023. - 26.02.2023. године

27.02.2023. - 05.03.2023. године

06.03.2023. - 12.03.2023. године

13.03.2023. - 19.03.2023. године

20.03.2023. - 26.03.2023. године

27.03.2023. - 02.04.2023. године

PŽ CG 001 – нема
PŽ CG 013 – нема


03.04.2023. - 09.04.2023. године

10.04.2023. - 16.04.2023. године

17.04.2023. - 23.04.2023. године

24.04.2023. - 30.04.2023. године

01.05.2023. 07.05.2023. године

08.05.2023. 14.05.2023. године

15.05.2023. 21.05.2023. године

22.05.2023. 28.05.2023. године

29.05.2023. 04.06.2023. године

05.06.2023. 11.06.2023. године

Парк природе "Пива"