Измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

Измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

На сајту општине Плужине и огласној табли у приземљу административне зграде Општине, објављена је измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања општине Плужине.

Правилник је истакнут на огласној табли у приземљу административне зграде Општине и објављен на сајту општине Плужине од 18.03.2020. године.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Општине и огласној табли (26.03.2020. године).

Прилог: