Израда детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници

Израда детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници

У циљу упознавања заинтересоване јавности са циљевима и сврхом израде “Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници”, могућим планским репењима и ефектима планирања, Министарство одрживог развоја и туризма на основу члана 27 Закона о планирању простора и изградњи објеката (“Сл. лист ЦГ”, број 64/17, 44/18 и 63/18), обавјештава да се организује претходно учешће јавности у периоду од 16.05.2019 – 16.06.2019. године.
 
Упознавање заинтересоване јавности спроводи се на начин прописан члановима 6 и 7 Правилника о методологији израде планског документа и ближем начину организације претходног учешћа јавности (“Сл. лист ЦГ”, број 88/17), путем информисања и консултације.
 
Концепт детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници, можете видјети у прилогу.
 
Предлози, сугестије и подаци заинтересоване јавности могу се достављати Министарству одрживог развоја и туризма на е-маил адресу:  javna.rasprava@mrt.gov.me у року од 30 дана од дана објављивања претходног учешћа јавности на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма.
 
Прилог: