Интерни оглас између органа локалне управе

Интерни оглас између органа локалне управе

На основу члана 113 Закона о локалној самоуправи (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18) и члана 42 Закона о државним службеницима и намјештеницима (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18), а у вези са Одлуком о покретању поступка за попуну радних мјеста у Комуналној полицији и инспекцијској служби, бр. 032-113/19-06-21, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине, објављује :
 
ИНТЕРНИ ОГЛАС
између органа локалне управе
за потребе Комуналне полиције и инспекцијске службе општине Плужине
 
Прилог: