Интерни оглас између органа локалне управе

Интерни оглас између органа локалне управе

На основу члана 113 Закона о локалној самоуправи (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18) и члана 42 Закона о државним службеницима и намјештеницима (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18), а у вези са Одлукама о покретању поступка за попуну радних мјеста у Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе, бр. 032-113/19-04-432 и бр. 032-113/19-04-337, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине, објављује :

ИНТЕРНИ ОГЛАС
између органа локалне управе
за потребе Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе

Прилог: