Интерни оглас унутар органа за потребе Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе

Интерни оглас унутар органа за потребе Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе

Текст интерног огласа можете видјети у прилогу.

Прилог: