Интерни оглас унутар органа за потребе Службе заштите и спашавања општине Плужине

Интерни оглас унутар органа за потребе Службе заштите и спашавања општине Плужине

На основу члана 113 Закона о локалној самоуправи (“Сл. лист ЦГ”, бр. 02/18 и 34/19), а у вези са Одлуком бр. 01-100/20-277 од 18.03.2020. године о покретању поступка за попуну радног мјеста у Служби заштите и спашавања општине Плужине, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине, објављује:
 
Интерни оглас унутар органа
за потребе Службе заштите и спашавања општине Плужине
 
Прилог:
Информативне категорије