Инфо пулт за евидентирање учесника у рафтингу у Фочи стављен у функцију у оквиру пројекта Т.А.Р.А.

Инфо пулт за евидентирање учесника у рафтингу у Фочи стављен у функцију у оквиру пројекта Т.А.Р.А.

Инфо пулт за евидентирање учесника у рафтингу у Фочи стављен у функцију
 
Са великим задовољством вас обавијештавамо да је захваљујућ иподршци Европске уније инфо пулт за евидентирање посјетилаца- учесника који долазе на рафтинг у општину Фоча стављен у функцију. 
 
На раније изграђеном објекту који се налази на 4. километру новог пута десном обалом Таре, у селу Хум, завршено је постављање сета соларних панела чиме је омогућено напајање електричном енергијом и несметано функционисање објекта.
 
Овај објекат има првенствено функцију евидентирањапосјетилаца- учесника у рафтинг туризму, али и других туриста који долазе у посјету овом атрактивном подручју. На инфо пулту ће сви посјетиоци моћи да добију потребне информације везане како за рафтинг туризам, тако и за видиковце у тој области, задруге атракције на подручју општине Фоча, укључујући и информације о смјештају, гастрономској понуди, културно-историјском наслијеђу и слично. 
 
Постављање соларног сета на инфо пулт за евидентирање посјетилаца- учесника који долазена рафтинг у општину Фоча је једна у низу од активности пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” који спроводе Општине Плужине и Фоча, у сарадњи са Парком природе “Пива” и Туристичком организацијом општине Фоча, а финансираЕвропскаунија у БоснииХерцеговини у оквиру Програма прекограничне сарадње ЦБЦ БиХ-МНЕ.
 

Info point in Foča operational for registration of rafting participants

We are very pleased to inform you that the info point for registering rafting visitors – participants in the Municipality of Foča has been put into operationthanks to the support of the European Union.

On the previously built facility, which is located on the 4th kilometer of the new road along the right bank of the Tara River, in the village of Hum, the installation of a set of solar panels has been completed, which enables electricity supply and uninterrupted operation of the facility.

This facility has primarily the function of recording visitors – participants in rafting tourism, but also other tourists who come to visit this attractive area. At the info point, all visitors will be able to get the necessary information related to rafting tourism, as well as on sightseeing points in the area, other attractions in the Municipality of Foca, including information on accommodation, gastronomic offer, cultural and historical heritage and similar.

Installation a solar set on the info point for recording visitors – participants who come for rafting in the Municipality of Foca is one of activities of the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A)” implemented by the Municipalities of Plužine and Foča, in cooperation with Nature ParkPiva and Tourist Organization of the Municipality of Foča, and is financed by the European Union in Bosnia and Herzegovina within the Cross-Border Cooperation ProgramBiH-MNE.