ИПАРД – Други јавни позив за мјеру 1 ,,Инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава”

ИПАРД - Други јавни позив за мјеру 1 ,,Инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава"

На основу члана 9 став 1тачка б Закона о потврђивању секторског споразума између Владе Црне Горе и и Европске комисије којим се утврђују правила за управљање и спровођење финансијеске помоћи Уније Црној Гори у оквиру Инструмента претприступне подршке за област политике ,, Пољопривреда и рурални развој” (ИПАРД) (Службени лист Црне Горе- Међународни уговори, број 2/16) и члана 27 Уредбе о реализацији и поступко коришћења средстава из Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАРД II Програм) (Службени лист Црне Горе, број 16/16, 4/18, 11/18, 46/19, 8/20) Министарство пољопривреде и руралног развоја-Директорат за плаћање објављује: 

Други Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 1 ,,Инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава” Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД-а II 2014-2020